Presentationer från seminarium om kontrollstation 2015

Energimyndigheten och NVE presenterade på ett seminarium den 12e februari resultaten av uppdraget Kontrollstation 2015 inom elcertifikatsystemet.

Till höger finns länkar till de presentationer som visades under seminariet.

Om kontrollstation 2015

Kontrollstation 2015 är en utredning som Energimyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. Syftet har bland annat varit att utreda behov av och ta fram underlag för eventuella justeringar i elcertifikatsystemets regelverk för att Sverige ska uppfylla åtagandet enligt avtalet med Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Norges Vassdrags och Energidirekorat (NVE) har utfört en motsvarande utredning som Energimyndigheten.

Mer information om kontrollstationsuppdraget finns här.

Kontakt:

Mattias Haraldsson 016-544 21 26