Samarbete stöttar svensk miljöteknik till Tyskland

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren har inlett ett samarbete för att stötta innovativa svenska miljöteknikföretag som vill satsa på den tyska marknaden.

Samarbetet mellan Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren inriktas på företag som har teknik, lösningar eller produkter inom energieffektivisering och förnybar energi. Inledningsvis ska några svenska innovativa företag få praktiskt inriktad hjälp att bearbeta den tyska marknaden. Det rör sig om aktiviteter som marknadsanalyser, matchmaking, studieresor och kommunikationsstöd. Om samarbetet fungerar bra, kan fler företag få hjälp.

– Det finns stor potential inom energi och energieffektivisering med tanke på den tyska energiomställningen, Energiewende. Där står energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor högst upp på agendan. Andra viktiga områden är utbyggnaden av smarta nät och energilagring, säger Christopher Waldén, projektledare på Energimyndigheten.

Den 6 november arrangerar Tysk-Svenska Handelskammarens näringspolitiska diskussionsforum ett seminarium om den tyska omställningen. Där deltar Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma i en diskussion om vad länderna kan lära av varandra. Hans samtalspartner är Pieter Wasmuth, vid Vattenfall Europe AG.

Mer information om seminariet.

Är du intresserad av att veta mer om Tysklandsprogrammet? Kontakta: Christopher Waldén

Kontakt:

Christopher Waldén 016-544 22 09