Samverkan mellan kund och leverantör viktig för innovationer

Energimyndigheten lanserar en studie om hur miljöteknikföretag och deras kunder samverkar kring innovation och teknikutveckling. Lanseringen sker på Power Circle Summit i Göteborg den 6 november.

Samverkan mellan leverantör och kund kring innovation har stor betydelse för miljöteknikmarknadens utveckling. Leverantörer lär sig allt mer av sina kunder och ny teknik stimulerar till mer samverkan och mer öppna former av innovation. Trots att denna samverkan är så viktig, finns lite, eller ingen, forskning kring hur små innovativa teknikföretag samverkar med kund.

− Sverige är långt framme när det gäller innovationer inom miljöteknik men det gäller att få ut dessa hos en kravställande kund. Vår ambition är att stimulera detta mer, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har finansierat en studie kring denna fråga som genomförts av Mittuniversitetet. Rapporten "Samverkan mellan små innovativa miljöteknikföretag och kund" belyser området och visar hur en sådan samverkan kan stimuleras. Under seminariet kommer huvudförfattaren Andreas Englund att berätta om slutsatserna i studien och rapporten delas ut.

Anmäl dig till Power Circle Summit.

Kontakt:

Andreas Stubelius 016-544 2199