Sfärisk form kan spara mycket energi i hårdmetallindustrin

Företaget Metasphere Technology AB har utvecklat en energieffektiv process för tillverkning av sfäriska partiklar av volframkarbid, vilket kan spara mycket energi i hårdmetallindustrin. Energimyndigheten stöttar ett projekt med 9,9 miljoner kronor för att demonstrera processen i större skala.

Sverige har i många år tillverkat produkter av hårdmetall. Det handlar om verktyg till verkstadsindustrin, samt borrkronor och borrstift till gruvindustrin. Sådana produkter har ytskikt av volframkarbidbaserade hårdmetaller för att klara extrem nötning.

Det har länge funnits behov av att kunna producera karbiden i sfärisk form då det är den geometriska form som kan innesluta mest energi. Industrin har eftersträvat hårdare och mer tåliga material. Volframkarbid som produceras med Metaspheres tillverkningsprocess är nanostrukturerad och får flerfaldigt bättre materialegenskaper jämfört med dagens volframkarbid.

- Processen klarar även av att nanostrukturera blandningar av metaller, keramer och legeringar. Processen sker i ett slutet system utan utsläpp till luft, mark eller vatten. Vi är mycket glada för det stöd vi får från Energimyndigheten, som innebär att vi kan industrialisera vår process, säger Jan Wicén, vd på Metasphere.

Bolaget har de senaste åren arbetat med att successivt förädla forskningsresultat. Energimyndighetens stöd ska användas för att utveckla produktionstekniken, samt verifiera och demonstrera produktionsprocessen.

– Energimyndigheten bedömer att Metaspheres produktionsteknik är betydligt mer energieffektiv än konventionell teknik vilket kan spara mycket energi i stål- och metallindustrin globalt sett. Vi menar att tekniken har stor affärspotential, säger Binella Vannesjö på Energimyndigheten.

Energimyndigheten bedömer också att resultatet av projektet kommer att medverka till nya och förbättrade produkter inom industrin. Projektet förväntas leda till en industrietablering i Luleå som är tätt förknippad med ytterligare forskning, nya arbetstillfällen och möjligheter till export.

Kontakt:

Jan Wicén, vd, Metasphere Technology AB 070-581 01 13
Binella Vannesjö, affärsutvecklare, Energimyndigheten 016-544 23 45