Smarta svenska städer samarbetar internationellt

Energimyndigheten, representanter för fem svenska städer och Avfall Sverige deltar i ett internationellt möte i Abu Dhabi för att utbyta erfarenheter om hur man kan skapa miljövänliga och energieffektiva städer.

Nätverket Global Sustainable Cities Network (GSCN) samlar representanter från Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Kina och Sverige. Syftet är att lära av varandras erfarenheter inom stadsutveckling. Nätverkets andra möte äger rum i Abu Dhabi den 21-23 januari.

- De bästa möjligheterna för en effektiv energianvändning finns i städer och de utgör också den viktigaste arenan för att sprida miljöteknik. Vi tror att nätverket GSCN utgör en unik plattform för samarbete. Mötet är inriktat på två frågor av global karaktär, dels system för avfallshantering, dels hur man kan designa städer för att minska energianvändningen, säger Albin Carlén, projektledare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten samordnar Sveriges deltagande i nätverket, där Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå ingår tillsammans med branschorganisationen Avfall Sverige.

- Vi är intresserade av att hitta samarbetspartners, framförallt städer, för att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter för gemensamma pilotprojekt inom området smarta nät och smart stadsutveckling. Vi kommer att berätta om hur vi testar olika lösningar i Hyllie tillsammans med olika företag, säger Jonas Kamleh, biträdande avdelningschef på Miljöförvaltningen, Malmö Stad.

- Förenade Arabemiraten har höga miljöambitioner och en stark önskan att ta nästa steg i byggandet av ett hållbart samhälle och där tror vi att vi har mycket att bidra med. Vi hoppas att nätverket kommer fungera som en plattform för både inhämtning och spridning av kunskap, säger Johan Böök, affärsutvecklare, Tekniska verken i Linköping.

Energimyndigheten och kommunerna deltar också tillsammans med ett drygt tiotal svenska företag i världens största mässa för energiteknik, World Future Energy Summit, som äger rum i Abu Dhabi den 20-23 januari.

Förenade Arabemiraten har instiftat ett av världens finaste priser inom energiområdet, Zayed Future Energy Prize, för att driva på utvecklingen av innovationer och ny teknik.

- I anslutning till World Future Energy Summit kommer de nominerade i de olika kategorierna för priset att presenteras. Vi vill uppmana svenska aktörer att söka, säger Jennie Cato, projektledare på Energimyndigheten.

Kontakt:

Albin Carlén 016-544 2448