Solenergi värmer varmvatten i småhus

SoletAer AB har utvecklat ett energismart system för att värma tappvarmvatten i småhus. Det bygger på en kombination av solfångare och luftvärmepump

Lösningen minskar energianvändningen och har kort återbetalningstid. SoletAer AB har fått ett lån på 1,8 miljoner kronor från Energimyndigheten för att validera och testa sin produkt i pilotanläggningar, vilket i nästa steg ska skapa förutsättningar för kommersialisering av systemet.

Företagets produkt SoletAer är en kombinerad sol/luftvärmepump för tappvarmvatten. Den ska kopplas till den befintliga elberedaren, där den värmer varmvattnet genom solenergi under vår, sommar och höst. På natten, eller när solljuset inte räcker till, så värms varmvattnet av den inbyggda värmepumpen.

- Det är idag vanligt att hushållsvarmvatten värms i varmvattenberedare med direktverkande el. På sikt är det troligt att stigande energipriser och krav på minskad energianvändning inom hela EU kommer att göra det nödvändigt att hitta nya sätt att värma hushållsvatten, säger Erik Hedar, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Idén till produkten SoletAer kommer från insikten att det på marknaden idag finns behov av en produkt som värmer hushållsvatten på ett energieffektivt sätt till låg investeringskostnad.

Företagets grundare Adam Fjæstad har lång erfarenhet inom värmepumps- och kylsystemsbranschen. Han är idag VD och Mats Bergsjö, f.d. VD på Thermia finns med i styrelsen.

- Slutkunderna är i första hand privatpersoner boende i direktelshus. Vi räknar med att en installation av SoletAer ska betala tillbaka sig på fyra år, jämfört med att installera en frånluftvärmepump eller en traditionell solinstallation som har en återbetalningstid på mer än 10 år, säger Adam Fjæstad.

Kontakt:

Erik Hedar, affärsutvecklare, Energimyndigheten 016-544 24 21Adam Fjæstad, VD, SoletAer AB 072 – 858 14 00