Starkare och varmare ljus i årets julbelysningstest

För åttonde året i rad publicerar Energimyndigheten sitt traditionella test av advents- och julbelysning. Årets test visar att dekorationerna lyser starkare och med ett varmare ljus. Dessutom finns det mycket el att spara genom att välja LED- lampor i julbelysningen.

Från första advent till tjugondag Knut kan en miljon hushåll tillsammans spara lika mycket hushållsel som ca 19 700 svenska genomsnittshus använder på ett år (118 miljoner kilowattimmar), bara genom att välja effektiva LED-lampor i sin julbelysning. Beräkningen baserar sig på att belysningen är tänd dygnet runt, men en av ljusslingorna och julgransbelysningen tänds först på julaftonen.

Årets test visar att julbelysningen ger allt mer ljus för samma eller lägre energianvändning som tidigare. Jämfört med förra årets test ger julbelysning med LED-lampor också varmare ljus.

Energimyndigheten har testat hur mycket ljus LED-lamporna faktiskt ger (mätt i lumen, lm), dess förmåga att återge föremåls färger på ett naturtroget vis (med hjälp av ett så kallat färgåtergivningsindex, Ra) samt om lampans sken drar åt det varmare eller kallare hållet. Färgåtergivning och färgtemperatur är viktigast när du väljer allmänbelysning hemma.

– Julbelysningen har oftast en mer mysig funktion. Att känna till LED-lampors egenskaper är viktigt när man handlar mer funktionell belysning. Titta efter lumen som visar hur mycket ljus lampan ger. Färgtemperatur mäts i kelvin som visar om ljuset från lampan är kallt eller varmt. Ju lägre siffra desto varmare ljus, säger Sherwan Fatah som ansvarar för Energimyndighetens test.

Sedan september 2013 ställs det minimikrav på färgåtergivningen hos viss LED-belysning. Testet visar att lampornas förmåga till färgåtergivning varierar.

– Det är viktigt att tillverkarna gör tydligt om det är en dekorationsbelysning eller en allmänbelysning så att konsumenten kan välja rätt produkt för rätt användningsområde, säger Emma Hagman Rang på Energimyndigheten.

I år har Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket för första gången testat samma ljusslingor, stjärnor och dekorationer. Nu pågår årets test av julprodukter för fullt hos Elsäkerhetsverket.

– Av våra testade produkter har hälften anmärkningar av olika slag. Exempelvis har transformatorn som behövs för LED-belysningar ofta brister som kan leda till överhettning och brand, eller att man får en stöt. Energieffektiva lampor måste också vara elsäkra, säger Birgitta Andersson på Elsäkerhetsverket.

Tips för att du ska få en energismart och elsäker julbelysning.

Läs hela Energimyndighetens test.

Energimyndighetens Testlabs uppdrag

Energimyndighetens Testlab testar så kallade energikrävande produkter – bland annat olika typer av belysning, alltifrån gatubelysning till hembelysning. Mobilappen Lampguiden är gratis att ladda ner i både AppStore och Google Play och kan vägleda konsumenter att välja bra belysning.

Elsäkerhetsverkets uppdrag

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Elsäkerhetsverket utför marknadskontroll på elektrisk materiel. Elsäkerhetsverket gör varje år extra kontroller ute i julhandeln.

Kontakt:

Sherwan Fatah, Energimyndigheten 016- 544 23 74 Emma Hagman Rang, Energimyndigheten 016-544 24 03 Birgitta Andersson, Elsäkerhetsverket 0550-851 48 Energimyndighetens pressekreterare 016-544 20 36