Statusrapport för den svensk-norska elcertifikatmarknaden

samband med Kontrollstation 2015 tog Energimyndigheten och NVE fram en gemensam statusrapport för elcertifikatmarknaden. Rapporten innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu.

Energimyndigheten jobbar med att förbättra marknadsinformationen för elcertifikatsystemet. Att regelbundet ge ut en statusrapport är en del i detta arbete. Bland annat finns siffror för elcertifikatsberättigad kraftproduktion, godkända anläggningar och historisk prisutveckling med i rapporten.

Rapporten tillgänglig på sidan för marknadsstatistik.

Om du har synpunkter på hur statusrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcert...@energimyndigheten.se.