Tillsammans för ett bättre liv i staden

Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Plattformen bygger vidare på bland annat den särskilda satsning regeringen hade mellan 2008 och 2012 att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden – Delegationen för hållbara städer.

Det första konventet om Plattform för hållbar stadsutveckling hålls 4 december på Nalen i Stockholm. Den vänder sig till aktörer som arbetar med hållbar stadsutveckling. Konferensen är avgiftsfri men anmälan krävs. Arrangörer är Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Anmälan sker via Boverket.