Träffa Energimyndigheten på konferens för hållbart byggande

Energimyndigheten finns på plats på Building Sustainability SGBC14, en konferens för hållbart byggande som hålls på Stockholm Waterfront den 10-11 november 2014. Experter finns på plats i Energimyndighetens monter för att prata om energieffektivisering i byggnads- och fastighetssektorn, renovering av miljonprogrammen, nära-nollenergibyggnader och hållbar stadsutveckling.

Energimyndigheten driver aktivt på utvecklingen i riktning mot hållbara städer som ett sätt att nå ett hållbart energisystem och sprida miljöteknik. Hållbar stadsutveckling handlar om helhetslösningar för byggnader, smarta nät och samhällsplanering. Energieffektivisering är en viktig del för hållbart byggande och hållbar stadsutveckling.

Energimyndigheten ser stora möjligheter att halvera energikostnaderna genom energieffektiviseringsåtgärder i byggnader. Men det krävs en ökad kunskap inom byggnads- och fastighetssektorn. Konferensen är en viktig plattform för att nå ut till nya aktörer för samverkan och sprida resultat av projekt på området. Intresset från marknaden är stort när det handlar om att få kunskap om ny teknik och spareffekter kring renovering av fastigheter.

Träffa experter i Energimyndighetens monter

Under båda dagarna kan du träffa Energimyndighetens experter för spontana samtal i monter nr 23 på entréplanet, Stockholm Waterfront Congress Center .

Välkommen!

Kontakt:

Lina Groth 016-544 24 07