Två pressmeddelanden om annullering av elcertifikat publiceras i april

Den 1a april annulleras elcertifikat utifrån det som kvotpliktiga aktörer har deklarerat under våren. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten kommer att redovisa resultaten av annulleringen i två pressmeddelanden, ett den 1a april och ett den 11e april.

Energimyndigheten och NVE publicerar var sitt pressmeddelande den 1 april, kl 16.00 och redogör för resultatet av årets annullering. Den 11 april publicerar myndigheterna ytterligare ett pressmeddelande med mer detaljerad information kring annulleringen.

Cesar stängs ner den 1a april

Under annulleringen är Svenska kraftnäts kontoföringssystem Cesar stängt. Det innebär du inte har möjlighet att logga in i Cesar från och med klockan 12.00 den 1 april 2014 till och med klockan 9.00 den 2 april.

Efter att annulleringen är genomförd och pressmedelandet publicerat den 1 april kommer statistiken i Cesar och Statnetts kontoföringssystem NECS att vara tillgänglig.

Kontakt:

Jenny Hedström 016-544 24 14 Energimyndigheten 016-544 20 00 (vxl)