Uppdaterade listor med anläggningar inom elcertifikatssystemet

På måndag den 3 februari, klockan 09:00, publicerar vi listor över godkända anläggningar inom elcertifikatssystemet på Energimyndighetens webbplats.

De uppdaterade listorna visar godkända anläggningar till och med den 1 januari 2014. Dokumentet innehåller två listor, en med alla anläggningar som är helt eller delvis är godkända för elcertifikat samt en lista för anläggningar som godkänts sedan förgående lista.

Listorna publiceras i dokumentet Godkända anläggningar 2014-01-01 på webbsidan för marknadsstatistik.