Vindlov.se kan bli ännu bättre tack vare dig

Om du är intresserad av eller arbetar med vindkraft, så har du kanske besökt Vindlov.se. Nu har vi lagt ut en kort enkät för att få reda på vad du tycker om webbplatsen. Har du kanske idéer som kan göra Vindlov.se ännu bättre? Svara då på vår enkät!

Vindlov.se är en webbplats som samlar information om etablering av vindkraftverk. Det finns även en interaktiv karttjänst, Vindbrukskollen, som bland annat visar var i Sverige det finns vindkraftparker och var det finns planer på nya etableringar. Bakom Vindlov.se står över 20 myndigheter och däribland Energimyndigheten.

Dina åsikter om Vindlov.se är viktiga för oss i arbetet med att förbättra och utveckla Vindlov.se. Vi tar tacksamt emot dina åsikter via den korta enkäten som nu finns tillgänglig på svenska och engelska på Vindlov.se. Ditt enkätsvar är anonymt och all de enkätsvar som vi får kommer att sammanställas och bli utgångspunkt för hur Vindlov.se ska utvecklas framöver.

Här hittar du enkäten.

Här hittar du Vindlov.se.