10 år efter Gudrun – samlade erfarenheter

Den 8 januari har det gått 10 år sedan stormen Gudrun drog in över Sverige. Här kan du ta del av Energimyndighetens erfarenheter från stormarna Gudrun och Per, samt få tips om hur du förbereder dig för kommande el- eller värmeavbrott.

Efter stormen Gudrun skärptes ellagen med bland annat strängare krav på eldistributionen och ekonomisk ersättning till drabbade. Lagändringen har påverkat elnätsföretagens förebyggande arbete med information, samverkan och nyinvesteringar i elnäten.

– Många elkonsumenter känner inte till att de har ett eget ansvar för att hantera konsekvenser av störning i el- och värmeförsörjningen. Vi kan alla råka ut för elavbrott, men hur vi drabbas kan vi själva påverka och ekonomisk ersättning värmer inte ett kallt hus vid avbrott, säger Tony Abaji vid Energimyndigheten.

Enligt ellagen får inga elavbrott vara längre än 24 timmar för händelser som ligger inom ramen för det elbolagen ansvarar för och kan kontrollera. Därför bör alla användare kunna hantera konsekvenserna av ett avbrott på minst 24 timmar, men gärna längre. Energimyndigheten har därför satt samman praktiska råd till privatpersoner, fastighetsägare, kommuner, omsorgspersonal.

Så här kan du förbereda dig

När det blir elavbrott. Hur länge klarar ditt hus att hålla värmen? Vad bör du ha hemma för att klara ett längre elavbrott?

Se en film om hur du förbereder dig.

Hur privatpersoner, fastighetsägare och vårdpersonal kan förebygga effekter av el- och värmeavbrott 

Samlade erfarenheter från stormar:

Lärdomar från stormen Gudrun.

Lärdomar från stormen Per.