2014 – startår för dialog om framtidens energisystem

Energimyndigheten har lämnat in 2014 års årsredovisning till regeringen. Generaldirektör Erik Brandsma beskriver året som starten för en bred dialog om framtidens energisystem.

Under 2014 stod Energimyndigheten värd för Energiutblick, som också hade en internationell del. Fokus var samtal och nätverkande. Under året inleddes också en utredning om energisystemet efter 2020.

I årsredovisningens inledande del finns ett axplock av Energimyndighetens siffror och resultat från året. Bland annat har Sverige redan överträffat det energipolitiska målet om 50 procent förnybar energi, liksom tioprocentsmålet för förnybart i transportsektorn.

En studie från året visar att Sverige kan bygga vindkraft billigare än vad som tidigare antagits, eftersom produktionskostnaderna har sjunkit och det finns många bra vindlägen i Sverige.

Läs också om att Sverige är ledande inom solcellsforskning, genom satsningar på forskning längs hela kedjan, från nanonivå till elsystem. En rapport som vi under året gjort tillsammans med Sveriges kommuner och landsting visar att kommuner och landsting minskar sin energianvändning för både transporter och byggnader, och att förnybara bränslen i deras bilar snabbt ökar.

Som Erik Brandsma skriver i sitt förord: För den som drivs av förändring och utmaningar är energi onekligen helt rätt fråga för agendan.

Vill du veta mer om Energimyndighetens år och framtidsinriktade leveranser, ladda ner årsredovisningen här.