Inbjudan: För dig som utför energikartläggningar

Energimyndigheten välkomnar dig som praktiskt utför energikartläggningar med finansiering från Energimyndighetens nya energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. Under februari har vi tre träffar inbokade i Umeå, Malmö och Göteborg. Anmäl dig nu!

Fabrikstak

Den 27 november hölls en informationsseminarium i Stockholm med anledning av Energimyndighetens nya energikartläggningsstöd. Nu öppnar vi anmälan för ytterligare tre informationsseminarier under februari 2016.

Från och med juli 2015 finns ett nytt energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. Stödet delfinansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Innehåll

Det nya stödet ställer vissa krav på energikartläggningarna som genomförs. På informationsseminariet går vi igenom vilka företag som kan söka energikartläggningsstöd, vilka krav som gäller på energikartläggningens innehåll och genomförande samt hur energikartläggningen ska redovisas.

För vem?

Seminariet riktar sig till dig som genomför energikartläggningar i projekt med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, inom det egna företaget eller som konsult.

Tid, plats och anmälan

Seminarierna hålls i WSPs lokaler på de tre orterna under en halvdag, från kl. 08.30-12.00. Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn. Seminarierna är kostnadsfria.

Umeå 2 februari

Anmäl dig här

Malmö 9 februari

Anmäl dig här

Göteborg 11 februari

Anmäl dig här

 

Foto: Anette Andersson