Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Idag överlämnades den nya propositionen om ambitionshöjning för förnybar el och
kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 till Riksdagen.

I propositionen föreslås en justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Justeringen görs med anledning av den kontrollstation 2015 som genomförs för elcertifikatssystemet och den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som aviserades i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen för 2015.

Läs mer om propositionen på Regeringens webbplats.