Årets energiklokaste livsmedelsbutik har korats

Livsmedelsbutiker har en hög energianvändning där kylar och frysar kan stå för hela 50 procent av energianvändningen. Men genom kloka energiåtgärder kan en livsmedelsbutik minska energianvändningen med 30 procent. Vinnaren i Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 har genomfört flera energibesparande åtgärder och sänk kostnaderna för energin i butiken.

Vinnaren i vår tävling Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 är butiken ICA Nära Stöde med 15 anställda i Sundsvalls kommun. Den mest omfattande åtgärden som den vinnande butiken har gjort är byta ut ventilationen. En stor investering, men ventilationsanläggningen har också gett mycket besparingar. På sikt kommer butiken att ha igen investeringen. På frågan om varför just butiken ICA Nära Stöde vunnit tävlingen svarar butikschefen Mikael Norrbom:

‒ I butiken har vi gjort många åtgärder som sänker själva butikens elförbrukning. Tidigare hade vi 600 000 kronor i kostnader för elförbrukningen på ett år. Alla dessa åtgärder har gjort att vi nu är nere i cirka 300 000 kronor per år. Så vi har nästan halverat kostnaderna.

Dörrar på kylar och frysar och ny LED-belysning

I vinnarbutiken har alla diskar fått dörrar och det finns lock på alla kylar och frysar. Detta har gjort att butiken har kunnat trimma in avfrostningen och även minskat på uppvärmningsbehovet. Tidigare avfrostades det fyra gånger per dygn och nu avfrostas det bara en gång varannan vecka.

Butiken har också bytt till LED-belysning i alla frysar och kylar, och där LED-belysning inte passar har man bytt till energieffektiva T5-lysrör med driftdon istället för de gamla T8-lysrören. All utomhusbelysning i skyltar och ramper är också utbytt från lysrör till LED.

Man har också använt sig av flera enkla lösningar som rörelseavkännare på viss belysning. Man ock också minskat nattbelysningen i butiken och minskat antalet så kallade drickakylar och bytt ut de gamla mot mer moderna drickakylar som inte drar lika mycket el på nätterna.

Mikael uppmanar andra butiker att följa efter

Mikael Norrbom tipsar andra livsmedelsbutiken att göra likadant och starta nu.

‒ Börja redan nu. Andelen kylar kommer bara att öka i och med att trenden går mot ett utökat kylsortiment. Och det är ju kylar och frysar som står för den stora energianvändningen i butiken. Ta också hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren eller lej en energikonsult. Det är också viktigt att ha en bra elektriker. Det finns verkligen mycket pengar att spara!

Prisutdelning kommer att ske den 10 december.

Webbutbildning kan hjälpa butiker på traven

Energikontoret Region Örebro län, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt BeLivs Innovationskluster har med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten förutom att arrangera tävlingen också tagit fram en webbutbildning för livsmedelsbutiker som vill minska sin energianvändning. Webbutbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken är specialgjord för att stötta butikschefer och butikspersonal i arbetet med att minska energianvändningen i deras butik. Webbutbildningen finns på BeLivs webbplats

Vad är BeLivs?

Sedan december 2011 finns BeLivs, Beställargruppen för livsmedelslokaler. Det är ett flerårigt projekt med finansiering från Energimyndigheten och där en rad olika företag i livsmedelsbranschen deltar. Syftet är att minska elanvändningen i landets butiker och livsmedelslokaler samt öka beställarkompetensen för branschen. Läs mer på www.belivs.se