Årsrapport för elcertifikatsmarknaden publiceras 25 juni

I morgon kl 12.00 publiceras årsrapporten för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden 2014.

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tagit fram rapporten "En svensk-norsk elcertifikatsmarknad - Årsrapport för 2014". Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under föregående år.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på svenska på Energimyndighetens webbplats och på norska på NVE:s webbplats.