Bättre villkor för solceller minskar behov av stöd

Energimyndigheten föreslår i dag regeringen att investeringsstödet för solel till villor och bostadsrättsföreningar kan slopas. Stödet till företag och lantbruk föreslås vara kvar.

Solceller fortsätter att öka i Sverige. 2014 installerade vi 36,2 MW, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013. Men vi ökar från en mycket låg nivå och bara 0,06 procent av vår totala elanvändning kommer från solen.

Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller med 225 miljoner kronor 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år 2017-2019. Detta innebär en sammanlagd satsning på 1,4 miljarder kronor.

– Summan gör det möjligt att betala ut stöd för de innestående ansökningarna som i augusti uppgick till 4 300 ansökningar motsvarande 600 miljoner kronor. Därefter skulle stödet alltså kunna prioriteras om, säger Daniel Friberg som skrivit rapporten.

Rapporten föreslår att investeringsstödet till villor och bostadsrättsföreningar tas bort eftersom det redan finns flera styrmedel för den som vill satsa på solel. Rot-avdraget går att använda vid installation och sedan årsskiftet finns skattereduktionen som ger 60 öre per kilowattimme för den el man säljer till nätet. Priserna på solceller har också sjunkit kraftigt på senare år.

Med förslaget skulle det även bli mer pengar att fördela till andra målgrupper som företag och lantbruk. De behöver fortfarande stöd för att investeringen ska betala tillbaka sig under solcellernas livstid.

Kort om uppdraget

Denna rapport är ett deluppdrag ur Energimyndighetens regleringsbrev för 2015 som benämns Underlag och informationsinsatser för investeringar i solenergi. Uppdraget består av tre delar varav två rapporter levereras 30 oktober 2015. Den andra delrapporten belyser Energimyndighetens informationsinsats i syfte att främja mikroproduktion av sol.

Den 23 juli 2015 har Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel. Ovannämnda rapporter ska inte ses som en redovisning av det uppdraget. De kommer att användas som underlag vid strategiframtagningen.