Beslut i Stortinget om elcertifikat och justerad information om kvotpliktig elanvändning i Norge

Det norska Stortinget har beslutat om ändring av den norska elcertifikatslagen. Det innebär bland annat att övergångsordningen utvidgas.

Det norska Stortinget beslutade den 18 juni 2015 om ändring av den norska elcertifikatslagen. Lagändringen innebär bland annat att övergångsordningen utvidgas till att även omfatta vattenkraft med byggstart efter 1 januari 2004, oberoende av kraftverkets installerade effekt.

Mer information om beslutet kan du läsa i NVEs nyhet som du hittar här.

Informationen om kvotpliktig elanvändning i Norge kvartal 1 2015 har justerats på grund av fel i inrapportering från nätägare. Här kan du läsa NVEs nyhet om kvotpliktig elanvändning kvartal 1 2015.

Energimyndigheten och NVEs gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om kvotpliktig elanvändning. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på webbplats för marknadsstatistik.