Bostadsministern besöker renoverat miljonprogramsområde

Miljonprogramsområdet Lagersberg i Eskilstuna har fått stöd från Energimyndigheten för en energieffektiv renovering. Nu besöker bostadsminister Mehmet Kaplan Lagersberg.

Genom programmet Uthållig kommun har Energimyndigheten stöttat ett antal spjutspetskommuner runt om i landet bland annat Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Nu finns lärdomar att sprida till fler kommuner, bland annat när det gäller renovering av bostäder till en bättre energieffektivitet.

Idag besöker bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) Eskilstuna tillsammans med kollegor från näringsdepartementet, för att titta på det ombyggda området Lagersberg, bland annat projektlägenheten DelibRetro, och delta i ett runda-bords-samtal om lärdomar av ombyggnaden och hur mycket Sveriges bostadsbestånd kan energieffektiviseras.

– Energiperspektivet är viktigt att få med när man ändå ska renovera miljonprogramsområdena. Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Lagersberg har nu bidragit till att det finns goda exempel på hur man kan spara energi och förbättra miljön för de boende i olika områden i Sverige, säger Carin Råberger på Energimyndigheten.

I Lagersberg i Eskilstuna har man valt att använda en totalprojektmetod som kommer från Beställargruppen Bostäder (BeBo), som är ett nätverk med fastighetsägare och anställda från Energimyndigheten.

För att komplettera den fysiska förändringen har flera olika samverkansprojekt med miljöfokus har bedrivits under projektet tillsammans med verksamheter och boende. Detta för att både öka kunskapen om områdets förutsättningar och för att sprida kunskap om hur man kan bidra till energiarbetet med en hållbar livsstil. Ett exempel på detta är projektet DelibRetro.

Lagersberg var också ett av 10 svenska byggnadsprojekt som visades upp på världskonferensen SB14 i Barcelona under 2014 för att statuera exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande.

Media välkomnas till rundvandringen i Lagersberg. I anslutning till rundvandringen finns det möjlighet att ställa frågor till projektgruppen och ministern.

Tid: måndagen den 18 maj, kl. 10.30–11.00

Plats: Träffpunkten, Lagrådsgatan 2, Lagersberg i Eskilstuna.