Energimyndigheten arrangerar ny konferens - Energismart

För att Sverige verkligen ska nå målet om 20 procents mindre energianvändning vill Energimyndigheten visa på potentialen i energieffektivisering. Därför arrangerar vi konferensen Energismart på Nalen i Stockholm den 4 november där vi vänder oss till nyckelaktörer på lokal, regional och nationell nivå för att diskutera fördelarna med energieffektivisering och dess många positiva samhällseffekter.

– Vi vill visa på fler möjligheter än just bara den ekonomiska vinsten i energieffektivisering, säger Anita Aspegren, chef på avdelningen för energieffektivisering och moderator för dagen. Vi kommer därför även lyfta det sociala perspektivet samt de ekologiska samhälsvinsterna.

Under konferensen Energismart medverkar bland andra energiminister Ibrahim Baylan, talare från EU-kommissionen, det internationella energiorganet IEA, oberoende miljöorganisationer, representanter från näringslivet och akademin och Energimyndigheten.

– Under förmiddagen fokuserar vi på Sverige och våra nationella mål och utmaningar, för att under eftermiddagen lyfta våra blickar utåt för ett europeiskt och internationellt perspektiv. Det blir diskussioner om dagsaktuella ämnen, utblickar mot framtida trender och goda exempel från aktörer som har lyckats med energieffektivisering.

Mer information om konferensen samt hela programmet och anmälan för dagen finns på www.energimyndigheten.se/energismart.