Energimyndigheten stödjer trådlöst system för smarta byggnader

Raybased AB utvecklar ett trådlöst system för fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka och styra samtliga delsystem i en byggnad, såsom värme, ventilation och belysning. Energimyndigheten stödjer företaget med 5,5 miljoner kronor för att utveckla och demonstrera systemet.

Många fastighetsägare tycker det är svårt att få energieffektivisering lönsam. För att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering genom fastighetsautomation i kommersiella fastigheter har Energimyndigheten beviljat Raybased AB stöd för att vidareutveckla och demonstrera det trådlösa system som företaget arbetar med. Systemet kan hjälpa fastighetsägare att nå lägre energianvändning, minskade driftskostnader och bidrar till ökad komfort.

- Vår förhoppning är att det kostnadseffektiva system som Raybased utvecklar ökar intresset för att inkludera byggnadens samtliga delsystem i fastighetsautomationen. Vi vill förenkla för kommersiella fastighetsägare att utnyttja den potential som finns till minskad energianvändning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Det trådlösa system som Raybased AB utvecklar möjliggör övervakning och styrning av samtliga delsystem i byggnader, såsom värme, ventilation och belysning. Målsättningen är att minimal kabeldragning i kombination med det mjukvarubaserade installationsverktyg som företaget utvecklar i projektet ska medföra låga installationskostnader. Systemet är byggt på en öppen plattform som möjliggör integration med befintliga delsystem. Den öppna plattformen gör det också möjligt för andra aktörer, exempelvis applikationsutvecklare att ta fram nya värdeskapande funktioner som utnyttjar systemet.

Vidareutvecklingen och demonstrationen av effekterna ska utföras genom en installation i en förskola i Trollhättan. Företaget ska också inom ramen för projektet utveckla och etablera en affärsmodell som gör det möjligt att storskaligt föra ut systemet på marknaden.

Det finns mycket energi att spara genom att anpassa uppvärmning, ventilation och belysning efter vilka behov som finns i en fastighet. Enligt Energimyndighetens rapport "Energin i våra lokaler" kan exempelvis energianvändningen i Sveriges skol-, kontors- och vårdlokaler minska med omkring 15 procent genom system som anpassar driften.

 

Kontakt

Markus Berglund 016-544 21 50

Lars Granbom, VD Raybased AB, 0703196530