Energimyndighetens roll i flyktingmottagandet

Energimyndigheten erbjuder sig att hjälpa till och underlätta flyktingmottagandet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanade myndigheter att hjälpa till i flyktingmottagandet. Energimyndigheten har erbjudit sig ​att bistå Migrationsverket med personal för att öka uthålligheten och tillfälligt avlasta dem. Energimyndigheten gav på liknande sätt stöd till Länsstyrelsen under skogsbranden i Västmanland.

Kunskapsmaterial till aktörer

Energimyndigheten förmedlar även kunskapsmaterial som kan komma till
användning för aktörer vid upprättandet av tillfälliga boenden. Materialet
innefattar bland annat vägledning för att upprätta värmestugor vid omfattande
el- eller värmeavbrott, information om hur snabbt olika typer av byggnader kyls
ut och vad som är acceptabla inomhustemperaturer, samt vägledning gällande
reservkraft.

Energimyndigheten följer naturligtvis också utvecklingen i vår omvärld på ett utökat sätt i syfte att bevaka påverkan på energiförsörjningen.

Kontaktpersoner

Energimyndighetens kontaktperson för samordning av stöd gällande flyktingmottagning är Hans Spets.

Kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som har frågor om kunskapsmaterialet kontaktar Tony Abaji.