Energipriser eller viktningsfaktorer i energipolitiken?

Energimyndigheten har under flera år berörts av diskussioner rörande viktningsfaktorer i styrmedel. För att möjliggöra en effektiv utveckling av ett hållbart energisystem väljer myndigheten att presentera en tydlig ståndpunkt – energipriserna ska styra åtgärder.

Viktningsfaktorer leder snarast till att energimarknadernas funktion blir sämre då prissignalerna inte tillåts verka fullt ut.

Med en tydligt ståndpunkt i denna fråga är förväntningen att ett större fokus ska läggas på utvecklingen av bättre fungerande energimarknader och styrmedel som är motiverade av den omställning av energisystemet som pågår och kommer att fortgå.