EU-kommissionens sommarpaket för energi: energimärkningen föreslås få ny skala

EU:s energimärkning har funnits sedan 1995 och har hjälpt konsumenter att spara stora summor pengar genom att göra energismarta val. Nu föreslår EU-kommissionen en ny A-G skala och en databas för produkter. Förslagen är en del i det sommarpaket för energi som EU-kommissionen presenterade den 15 juli.

85 procent av de europeiska konsumenterna uppges använda energimärkningen vid sina inköp. Energimärkningen har även drivit på utvecklingen mot energismarta produkter eftersom tillverkarna vill att deras produkter ska ha så bra energimärkning som möjligt.

Ny skala på etiketten och ny produktdatabas föreslås

De senaste åren har skalan på energimärkningsetiketterna ändrats från att inte bara omfatta A-G utan också omfatta produkter med A+, A++ och A+++ då flera produkter har blivit bättre och bättre. Europeiska kommissionen anser att den märkningen har blivit förvillande. Konsumenterna kan förledas att tro att den inköpta produkten märkt med A+ kan vara den bästa på marknaden när det i verkligheten kan finnas produkter märkta med A+++. EU-kommissionen föreslår därför en återgång till en skala som omfattar A-G. Till att börja med ska inga produkter finnas i de högsta klasserna, A och B, för att ge utrymme för innovation.

EU-kommissionen föreslår även en databas där samtliga produkter på marknaden ska registreras. Detta ska bland annat leda till att kontrollen av att energimärkningen är korrekt kan göras på ett enklare sätt.

Ska leda till stor besparing

När den nya energimärkningen helt är i bruk ska den leda till en besparing inom EU på 200 TWh per år fram till 2030 genom att innovationstakten ökar och tillverkarna vill nå högre på skalan. Det är lika mycket som alla de tre baltiska ländernas årliga energiförbrukning tillsammans.

Med den nya skalan ska konsumenterna lättare jämföra olika produkter och göra energieffektiva val.

Vad händer nu med förslaget?

EU-kommissionen sänder nu förslaget till Europeiska parlamentet och Europeiska rådet. Det förfarandet kan ta upp till ett år. Produkter som redan finns i butik kommer att ha kvar den gamla märkningen medan nya produkter får den nya märkningen. EU-kommissionen räknar med att det kan ta fem år innan en ny energimärkning slagit igenom helt och hållet.

För närvarande har 11 olika typer av produkter energimärkning; diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, kyl- och frysskåp, dammsugare, belysning, armaturer, luftkonditionering, ugnar och ventilationsanläggningar.

En del av EU-kommissionens sommarpaket för energi

Den 15 juli presenterade EU-kommissionen ett förslag för att uppnå en ny giv för energikonsumenter, lansera en omvandling av den europeiska elmarknaden, uppdatera energimärkningen och se över EU:s utsläppshandelssystem. Paketet är ett viktigt steg mot verkställandet av energiunionen med en framåtblickande klimatpolitik. Förslaget ger en framträdande plats åt principen "energieffektivitet först" och placerar hushåll och företagskunder i centrum för den europeiska energimarknaden.