EU ökar samarbetet kring energifrågor

EU-kommissionen har idag tagit initiativ till en energiunion för att öka samarbetet mellan EU:s medlemsländer i energifrågor. Samarbetet ska trygga energiförsörjningen inom EU och leda mot ett mer hållbart energisystem.

Kommissionen, med ordförande Jean-Claude Juncker i spetsen, har beslutat om en övergripande strategi för en livskraftig och hållbar energiunion, som har arbetet med klimatförändringar i fokus. Det innehåller också en vision för hur ett nytt klimatavtal kan tecknas vid FN:s klimatmöte i Paris i december.

Energiunionen ska åstadkomma mer solidaritet mellan medlemsländerna för att minska deras beroende av enskilda leverantörer. Energimarknaderna ska bli integrerade och lokalt producerad energi ska lättare kunna överföras till näten. Andelen förnybar energi ska öka.

Energibesparing genom effektivare energianvändning och nya energismarta produkter ska räknas som egen energikälla. Målet att tio procent av all el inom EU ska kunna handlas fritt mellan medlemsländerna ska vara genomfört till 2020.

- Kommissionen vill visa handlingskraft med energiunionen och det välkomnar jag. De tar ett helhetsgrepp och markerar sin ståndpunkt inför klimatmötet i Paris och för vidare diskussioner inom EU. En framgångsrik energiunion gör Europa mer konkurrenskraftigt och ökar leveranssäkerheten för medborgare och industri, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Bakgrunden till energiunionen är att Europas infrastruktur för energiöverföring är ålderstigen, att integrationen av energimarknaderna är otillräcklig och att en gemensam energipolitik fortfarande saknas. EU talar också om stor import av energi, höga priser och sårbara konsumenter i många medlemsländer.

Miljö- och energidepartementetet ska nu bereda förslaget.