Fokus på hållbara städer i Umeå

Hur kan kunskaper från forskning kring hållbara städer omsättas i praktiken? I morgon samlas forskare samt representanter från kommuner och näringsliv i Umeå för att utifrån såväl lokala som nationella och internationella exempel överbrygga de hinder som finns för att nå en ökad hållbarhet i våra samhällen.

Att lära från varandra, och att hitta både exempel och inspiration för att bygga hållbara samhällen, har utvecklats till en viktig framgångsfaktor för många svenska kommuner. I morgon samlas ett åttiotal representanter från forskarsamhället, kommuner, regionala aktörer och näringsliv på Sliperiet i Umeå.

Mötet är en del av Plattformen för hållbar stadsutveckling - ett regeringsuppdrag som genomförs av Boverket, Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Tillväxtverket gemensamt. Plattformen tar vid där Delegationen för hållbara städer slutade och det övergripande syftet är samverkan, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

– Vi kommer att kunna ta del av diskussioner från Forskarkommuner i Skåne, till Nätverket för byggande och förvaltande i Umeå och ekostadssamarbetet i Wuxi i Kina, om vad som krävs för att kunskap ska bli till verklighet, säger Anette Persson, samordnare för hållbar stadsutveckling vid Energimyndigheten.

Exempel från Umeå lyfts upp

Vid konferensen finns också en stor del lokalt deltagande. Från Umeå deltar bland annat Albert Edman, utvecklingsstrateg Umeå kommun och Michael Jalmby, konsult inom hållbar utveckling. Några lokala exempel som kommer lyftas upp är exempel på hållbart byggande i kallt klimat samt stadsplanering för ökad jämställdhet.

– Umeå är ett intressant exempel för hur vi kan få våra städer och samhällen med hållbara, inte minst mot bakgrund av kommunens arbete inom nätverket Uthållig kommun, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.