Inbjudan: Certifieringskurs för dig som är installatör av värmepumpar

Den 27 januari kan du som har ett giltigt eller utgånget EUCERT utfärdat av SVEP eller Incert AB komplettera det och få det nya EU-certifikatet för installatörer. Hittills har redan 56 installatörer genomgått konverteringskursen och ansökt om det nya certifikatet. Kursen hålls denna gång i Energimyndighetens lokaler i Stockholm.

Energimyndigheten delfinansierar kursen och du behöver därför bara betala 1400 kronor exkl. moms för certifieringen. Då ingår kursmaterial, mat och provkostnad. Vid årsskiftet 2016-2017 upphör möjligheten att komplettera det befintliga certifikatet, då får man istället läsa och examinera hela kursen inför certifieringen. Endast ett till tillfälle för kompletteringskurs är i dagsläget inplanerad att hållas, då i södra Sverige i februari/mars.

Energimyndigheten är ansvarig för implementeringen av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. I direktivet ställs krav på EU:s medlemsländer att tillhandahålla ett certifieringssystem för installatörer av t.ex. värmepumpar och solceller. Energimyndigheten har arbetat med hjälp av en upphandlad konsult som tagit fram utbildningar inför certifiering. Kursen kompletterar EUCERT för värmepumpar och ett första kurstillfälle för konvertering av certifikat hölls i höstas i Härnösand.

Energimyndigheten är också ansvarig för att informera om och främja efterfrågan av installatörer med det nya certifikatet. Boverket ansvarar för att visa en lista på Boverkets webbplats så att kunder hittar certifierade installatörer.

Datum och plats

Kursen hålls den 27 januari 2016 i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. 

Anmälan

Du anmäler dig senast den 12 januari 2016 till maria....@harnosand.se 

Läs mer om certifieringen här. Läs mer om innehållet i kursen här.