Internationell innovationstävling om lagring av solel

Energimyndigheten lanserar nu den globala tävlingen Intelligent Energy Management Challenge om energisystemlösningar för byggnader som producerar solel. Fyra tekniska lösningar har möjlighet att vinna upp till 10 000 euro. Tävlingen stänger 2 februari 2016.

– Kombinationen av solenergi och energilagring är ett viktigt utvecklingsområde för Sveriges framtida energisystem. Denna upphandlingsplattform för innovation har stora möjligheter att finna nya lösningar, anpassade till de behov som finns hos de deltagande kommunerna Eskilstuna, Uppsala, Arvika och förhoppningsvis många fler, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Framtidens energisystem behöver mer lagring och flexibilitet, eftersom andelen förnybar elproduktion ökar. Kommuner och fastighetsägare är intresserade av lösningar och där finns också drivkraft att öka lönsamheten för egenproducerad solel.

Tävlingen syftar till att stödja behovsdriven innovation och underlätta kommersialisering av framtagna lösningar. Detta är ett nytt och spännande sätt att lösa ett samhällsproblem och skapa marknadsdialog.

 

Tre svenska kommuner deltar i tävlingen med syfte att investera i innovativa lösningar. Idag deltar Eskilstuna, Uppsala och Arvika och det finns möjlighet för andra kommuner att anmäla sitt intresse.

– Det faktum att vårt kommunägda fastighetsbolag Ihus fungerar som en testbädd i den internationella innovationstävlingen som lanseras av Energimyndigheten och SISP, är ett kvitto på att vi inte bara ligger i framkant inom detta viktiga område, utan att vi också fortsätter att utveckla innovativa energilösningar i framtiden, säger Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Fakta om tävlingen

  • Öppnar 15 oktober 2015.

  • Stänger 2 februari 2016.

  • Vinnande bidragen offentliggörs 30 april 2016.

  • Högst fyra bidrag kommer att väljas ut och tilldelas 10 000 euro vardera.

  • Vinnarna kommer att bjudas in till förhandling med de deltagande kommunerna av pilotprojekt för ett värde av 50 000 euro per kommun.

  • Framgångsrika pilotprojekt kan resultera i upphandlingar till ett värde av minst 2,8 miljoner euro.

Organisatörer

Energimyndigheten är huvudorganisatör av tävlingen. Till sin hjälp har man knutit Swedish Incubators & Science Park (SISP) och NineSigma. SISP koordinerar tävlingen och möjliggör för facilitering och support via regionala innovationsmiljöer i Sverige.. NineSigma är ett amerikanskt företag som har stor erfarenhet av att skapa och driva innovationstävlingar med lyckat resultat.