Kvartalsrapport publiceras på onsdag

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 2015 för elcertifikatsmarknaden på onsdag den 19 augusti, klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu.

Kvartalsrapporten publiceras på webbsidan för marknadsstatistik, där hittar du även tidigare publicerade kvartalsrapporter tillgängliga för nedladdning.