Låg energianvändning i småhus under 2014

Drygt hälften av Sveriges småhus värms med hjälp av värmepumpar, och allt färre hus värms med olja. Sammantaget var energibehovet för uppvärmning av småhus lågt under 2014, visar ny statistik från Energimyndigheten.

Under 2014 användes totalt 30,7 TWh för att värma och ge varmvatten till alla småhus i Sverige. Detta är den lägsta siffran hittills under 2000-talet.

El står för den största delen av energianvändningen följt av biobränsle
och fjärrvärme. I elanvändningen ingår både direktverkande och vattenburen elvärme, men även elen som behövs till drift av värmepumpar.

−Den främsta anledningen till den låga energianvändningen är att 2014 var betydligt varmare än normalt. Det gjorde att mindre energi krävdes för uppvärmning och varmvatten, säger Lars Nilsson på Energimyndigheten.

 

Under 2014 var drygt hälften av landets alla småhus, 993 000 stycken, utrustade med någon typ av värmepump.

Oljan fortsätter att minska

Olja står numera för en väldigt liten andel och det var under 2014 endast 38 000 småhus som använde olja för uppvärmning. Detta innebär en minskning med drygt 50 procent sedan 2009 då 79 000 småhus värmdes med olja.

I varje småhus användes i genomsnitt 15 900 kWh för uppvärmning och varmvatten under år 2014, exklusive hushållsel. År 2013 låg siffran på 16 700 kWh. För varje kvadratmeter användes i genomsnitt 106 kWh för uppvärmning och varmvatten, exklusive hushållsel, under 2014. Året innan låg motsvarande siffra på 110 kWh.

Vill du veta vad du kan göra för att få ner din energianvändning?

Runt om i landet finns det energi- och klimatrådgivare som du kan vända dig till när du har frågor om hur du kan energieffektivisera ditt hem! Rådgivningen är gratis och personlig.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare här.

Vill du ta del av våra tester?

På Testlab testar vi olika produkter som du som konsument kan ha användning av. Nedan finns några tester.

Test av ackumulatortankar
Test av bergvärmepumpar – mätningar i hus
Test av luftluftvärmepumpar

Om statistiken

År 2014 ingick uppskattningsvis 1 929 000 småhus i den undersökta populationen.

Populationen består av följande typer av småhus:

• friliggande en- och tvåfamiljshus
• rad- och kedjehus
• helårsbostad med lokaler
• småhus på lantbruksfastigheter
• används för permanent boende

Statistiken baseras på en urvalsundersökning som vänder sig till ca 7 000 ägare av småhus. Svarsfrekvensen för undersökningen var 57,5 procent. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt och energianvändning i det befintliga beståndet av småhus. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanser, nationalräkenskaper och rapportering till Eurostat. Undersökningen har genomförts sedan 1977.

Statistiken är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten.

Mer om statistiken finns att läsa i publikationen som du hittar i högermarginalen.