Minskad elanvändning med fortsatt produktionsöverskott präglade 2014

Elanvändningen i Sverige fortsätter att minska. Det visar de definitiva uppgifterna för 2014 som Energimyndigheten nu har sammanställt. 2014 blev också ännu ett år då Sverige nettoexporterade el.

Minskningen av elanvändningen förklaras i huvudsak av det mildare vädret som påverkat behovet av uppvärmning och nedgången inom industrin, där pappers- och massaindustrins minskade elbehov på fem procent är den mest tongivande. SMHI har tidigare under 2015 rapporterat att 2014 blev ett rekordvarmt år sett till medeltemperaturen i Sverige, och de höga temperaturerna påverkade även fjärrvärmeleveranserna som minskade med nästan sju procent.

Sverige var även under 2014 ett land med elöverskott. Även om nettoexporten inte slog rekord så kan de 15 TWh som exporterades förra året ses som ett starkt bidrag till det nordeuropeiska kraftsystemet.

"Det är intressant att notera att vi fortsätter stärka vår kraftbalans. Sveriges nettoexporterade el även under 2014, en trend som pågått sedan 2010", kommenterar Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Kärnkraften, som ökat sin produktion varje år sedan 2008, minskade sin elproduktion med drygt två procent under 2014. Det milda vädret och den goda tillgången på el påverkade även kraftvärmeverken som minskade sin elproduktion med 20 procent.

Här hittar du statistiken.