Möte om hur man kan främja kunskapsutveckling för hållbara städer

Inom regeringsuppdraget Plattform Hållbar stadsutveckling hålls 2015 fyra plattformsmöten och ett konvent. Det andra plattformsmötet äger rum i Umeå den 20 maj. Mötet kommer att behandla frågor om hur kunskapen om hållbara städer kan utvecklas och omsättas i praktiken.

Representanter från städer, regioner, bransch, akademi och forskningsfinansiärer möts under devisen "Paketera erfarenheter och riv väggarna mellan akademi och städer". Som deltagare förväntas du medverka till samtal om hur Plattformen för hållbar stadsutveckling kan främja kunskapsutveckling, innovation och lärande. Mötet inleds med inspirerande talare från akademi, kommun och näringsliv.

Anmäl dig senast 6 maj! Anmälan och program hittar du till höger.

Mötets innehåll utgår från ett av Plattformens fyra fokusområden Kunskapsutveckling. Läs delrapporten Plattform för hållbar stadsutveckling för mer information om Plattformens fokusområden. Länken finns till höger.