Möte om människan i centrum

Inom regeringsuppdraget Plattform Hållbar stadsutveckling hålls 2015 fyra plattformsmöten. Det första Plattformsmötet äger rum i Göteborg 23 april. Mötet kommer att fokusera på ett av plattformens fokusområden Människan i centrum.

Vi kommer att lyssna på inspirerande talare som ger aktuella perspektiv på livskvalité, människans behov och förutsättningar i staden. Hur ser våra hinder ut, våra behov av insatser och hur kan vi gemensamt påverka utvecklingen i önskad riktning? Problematik och möjligheter diskuteras fram i grupp utifrån några faktiska planeringssituationer.

Anmäl dig senast den 8 april. Läs utförligare program och anmäl dig på Trafikverkets webbplats

Läs delrapporten Plattform för hållbar stadsutveckling för mer information om Plattformens fokusområden. Länken finns till höger.