Myndigheter bjuder in till träff om belysning

Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket möter tillverkare och återförsäljare för att prata om belysning. Den 24 september hålls ett seminarium vid Ljushögskolan i Jönköping där du som arbetar inom branschen bjuds in för information kring de regler som finns inom området.

Seminariet är kostnadsfritt och syftet är att tydliggöra den information och de lagar som finns idag inom området belysning. Exempelvis kan det ibland vara svårt för en importör att tyda regelverket och veta vad som gäller innan elektriska produkter görs tillgängliga på den svenska marknaden.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbsida.