Nu finns Energiläget i siffror 2015

Nu finns Energiläget i siffror 2015 att ladda ner på Energimyndighetens webb. Den gör intressant energistatistik tillgänglig för alla och viss data finns i serier ändå från 70-talet.

Energiläget i siffror är en årlig samling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Energiläget i siffror finns i excel och visar användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader i Sverige, samt viss internationell statistik. I de flesta fall sträcker sig data tillbaka till 1970 vilket gör det möjligt att följa utvecklingen inom olika områden och sektorer.

I höst kommer även Energiläget 2015 där Energimyndigheten analyserar och ger beskrivningar till statistiken.