Nu har el-, gas- och fjärrvärmestatistiken för 2014 sammanställts

Energimyndigheten kan nu presentera de slutgiltiga siffrorna för 2014 år el-, gas- och fjärrvärmestatistik.

Den årliga el-, gas- och fjärrvärmeundersökningen är en totalundersökning som är en av hörnstenarna i den nationella energistatistiken. Publikationen innehåller även ekonomiska variabler och systemstatistik såsom installerade effekter, verkningsgrader och bränslen för el- och fjärrvärmeproduktionen.

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen publiceras under årets sista kvartal och statistiken omfattar det föregående året.

Här hittar du statistiken.