Ny energimärkning förenklar val av uppvärmning

Uppvärmning och varmvatten står för den största delen av energianvändningen i ett hushåll. Därför är valet av uppvärmning ett viktigt beslut. Nu får flera uppvärmningsprodukter energimärkning som kan vara till hjälp för villaägare att välja energismart.

Från den 26 september ska alla nya värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar, el-, olje- och gaspannor ha en energimärkning. Den gemensamma energimärkningsskalan gör att olika uppvärmningsalternativ kan jämföras med varandra för att konsumenten enklare ska kunna se vilket alternativ som är mest effektivt och bullrar minst. Under en övergångsperiod kommer det finnas både märkta och omärkta produkter till försäljning. Ta hjälp av färgskalan i valet av uppvärmningssätt.

Produkterna jämförs på två olika energiskalor där rumsuppvärmning som bäst kan vara A++ och uppvärmning av vatten till kranar och duschar som bäst kan vara A. De bästa produkterna hamnar dock alltid i den gröna delen av energiskalan. Det är de produkterna som ger lägre driftskostnader.

– Energimärkningsetiketten är lätt att känna igen eftersom den har samma utseende som på andra hushållsprodukter som till exempel kylskåp, dammsugare och tv-apparater, säger Linn Stengård på Energimyndigheten.

För att visa att uppvärmningen blir mer effektiv om en värmepump, varmvattenberedare eller panna kombineras med temperaturstyrning eller solvärme, finns en speciell energimärkningsetikett för dessa alternativ. Kombinationer kan som bäst vara märkta med energiklass A+++, det vill säga bättre än enskilda produkter.

Råd och tips inför val av uppvärmningssystem

Inför ett byte av uppvärmningssystemet är det bra att först se över klimatskalet, det vill säga isolering, tak, väggar och fönster. Kontakta också din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få råd om vilket uppvärmningssätt som kan vara den bäst lämpade investeringen.

– Energimärkningen blir en bra hjälp för konsumenten när de ska köpa uppvärmningssystem och är ett komplement till stödet från energi- och klimatrådgivaren i kommunen, säger Linn Stengård.

Ta alltid in minst tre offerter och anlita en certifierad installatör som kan hjälpa till att välja ett uppvärmningssystem som är rätt dimensionerat och anpassat för huset. Det är också viktigt med en bra installation för att uppvärmningssystemet ska fungera optimalt.