Ny fordonsförsäkring för bränsleeffektiv körning

Energimyndigheten stöder Greater Than AB med drygt 4,7 miljoner kronor för att utveckla och lansera två nya tjänster som ska leda till energieffektivare körning. En fordonsförsäkring med en betalningsmodell som premierar bränsleeffektiv körning och en karttjänst för bränsleeffektiv ruttplanering.

Sedan tidigare har företaget utvecklat ett system som lett till att företagets kunder nått en bränslebesparing på 15-25 procent, vilket dessutom varit ihållande under längre tidsperioder. Nu utvecklar och lanserar företaget två nya tjänster med ett stöd på 4,7 miljoner från Energimyndigheten i form av ett bidrag med begränsat royaltyåtagande.

­– Greater Than AB har en unik mängd lagrad data och kunskaper om förarbeteende som gör det möjligt att utveckla intressanta tjänster kring bränsleeffektiv körning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Sedan 2004 har företaget lagrat data och utvecklat algoritmer kring förarbeteende och dess påverkan på bränsleförbrukning. Den kontinuerligt växande mängden data omfattar i dagsläget en körsträcka som motsvarar fler än 50 000 varv runt jorden. Datamängden innehåller 22 000 000 förarprofiler i alla tänkbara trafiksituationer, däribland mer än 1500 olyckstillfällen.

Fordonsförsäkring för säkert och energieffektivt körande

Den nya betalningsmodellen för fordonsförsäkringen grundar sig i att bränsleeffektivt förarbeteende generellt sett också är trafiksäkert. Några exempel som påverkar både effektiviteten och säkerheten är hastighet, hastighetsvariation och förarens förmåga att planera sin körning.

Betalningsmodellen innebär att försäkringstagaren för varje enskild resa betalar en rörlig premie som beror på körsträcka och hur trafiksäkert föraren kört. Försäkringstagaren får därmed ytterligare ekonomiska incitament för att köra bränsleeffektivt alternativt att åka kollektivt.

– Fordonsförsäkringen utmanar försäkringsbolagens traditionella sätt att bedöma risk. Modellen kan skaka om marknaden för fordonsförsäkringar på ett sätt som innebär att fler och fler fordonsägare av kostnadsskäl väljer försäkringar som premierar säker och bränsleeffektiv körning, säger Markus Berglund.

Företaget ska också utveckla och lansera en tjänst för väggradering som hjälper användare att välja färdväg baserat på förväntad bränsleförbrukning. Det kan tänkas bli intressant för olika leverantörer av karttjänster, som komplement till vägval baserat på beräknad tid, distans och aktuell trafiksituation.

Om Enerfy och Lean Haulage

De två nya tjänsterna som Energimyndigheten har finansierat bygger på ett system som Greater Than AB utvecklat tidigare. Systemet mäter bränsleeffektivitet vid körning på ett sätt som gör mätvärdet oberoende av fordonstyp, trafikförhållanden eller andra yttre faktorer som föraren inte kan påverka. Mot konsumentmarknaden marknadsförs systemet under varumärket Enerfy och mot yrkestrafiken under varumärket Lean Haulage.