Ny process för regeringens ambitionshöjning för förnybar el

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen som innebär att regeringen återkallar propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Regeringen kommer under de närmsta veckorna att återkomma med en ny proposition som innehåller förslag om ambitionshöjning till 2020, i enlighet med förslaget i den proposition som nu återkallas.

Mer information finns på regeringens webbplats.