Nya förutsättningar för GoBiGas

I dagarna blev det klart att Göteborgs stad skrinlägger delar av biodrivmedelssatsningen GoBiGas. Energimyndigheten förtydligar vilka projekt och satsningar som berörs.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 3 december att Göteborg Energi får i uppdrag att skrinlägga planerna på GoBiGas etapp 2, se över hur kostnaderna för biogasverksamheten kan minskas samt utreda konsekvenserna av att avsluta bolagets åtaganden på biogasområdet. I media och i debattartiklar har det framställts som om beslutet innebär en omedelbar nedläggning av GoBiGas, vilket inte stämmer.

Energimyndigheten är medfinansiär till GoBiGas etapp 1 med totalt 222 miljoner kronor till 2019. Parallellt pågår flera forskningsprojekt som är kopplade till GoBiGas etapp 1, varav ett projekt med EU-finansiering och internationellt åtagande.

Med anledning av beslutet kommer Energimyndigheten noggrant följa utvecklingen och bedöma konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut i tät dialog med Göteborg Energi.

- Göteborgs stad har genom satsningen på GoBiGas 1 tagit ett mycket stort ansvar för utvecklingen av en världsunik spjutspetsanläggning. Tack vare satsningen har teknik och kompetens inom ett prioriterat område tagit ett stort steg framåt. Sverige har satt upp målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Förgasning av biomassa är en av nyckelteknikerna för att nå målet, säger Klara Helstad chef enheten för hållbar industri.

- Med nuvarande styrmedel och energipriser är lönsamheten tyvärr besvärande för den som planerar att investera i kommersiella anläggningar inom biodrivmedel. Från Energimyndighetens sida har vi tät dialog med miljö- och energidepartementet kring det bekymmersamma läget, säger Klara Helstad.