Nytt mål för förnybar elproduktion

Riksdagen har den 25 november 2015 beslutat om en ändring av avtalet (se förslagspunkt 7) om en gemensam marknad för elcertifikat med Norge . Avtalsändringen är den sista pusselbiten för att riksdagens beslut den 21 oktober om ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet och nya kvoter från 1 januari 2016 ska kunna genomföras.

Det innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002.

Samtidigt ändras det gemensamma målet med Norge till 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012, där Sverige åtar sig att finansiera 15,2 TWh och Norge ska finansiera 13,2 TWh.

De nya kvoterna som gäller från 1 januari 2016 hittar du här.

Ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat (bilaga 16, sid 771)