Nytt Vindvalprojekt värderar vindkraftens samhällsnytta

En ny studie inom forskningsprogrammet Vindval ska undersöka hur vindkraftens samhällsnytta värderas vid tillståndsprövning. Arbetet kommer att ledas av Kristina Ek, biträdande professor i nationalekonomi vid Luleå Tekniska Universitet.

Totalt beviljar Energimyndigheten 1,8 miljoner kronor till projektet, som även kommer att undersöka i vilken utsträckning prövningen har bidragit till ett effektivt resursutnyttjande ur samhällsekonomisk synvinkel. Projektet ska resultera i ett beslutsstöd som kan användas i den del av tillståndsprocessen som väger samhällsnyttan av en vindkraftsetablering i relation till hur resurserna annars används.

– Vår förhoppning är att modellen ska vara ett stöd för tjänstemän och beslutsfattare på olika nivåer, särskilt i samband med den tillståndsprövning som görs av länsstyrelser och mark- och miljödomstolar, säger Kristina Ek.

Arbetet beräknas vara klart i juni nästa år.

– Oftast handlar diskussionerna om negativ påverkan från vindkraft men det är lika viktigt att se på nyttan för att nå ett effektivt resursutnyttjande. Därför tycker vi att det är viktigt att bygga upp kunskapen om hur vindkraftens samhällsnytta kan bedömas, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.