Omfattande test satte reservelverk på tufft prov

Energimyndighetens Testlab har testat reservelverk för villor och lantbruk. Resultaten visar att tre av åtta reservelverk klarar långtidsprovet, som var en av flera parametrar i testet. Produkterna skiljer sig mycket, därför är det viktigt att du är medveten om dina elbehov innan du gör ditt köp.

Resultaten av testet visar att valet av reservelverk beror på vad det ska användas till, var det ska användas, hur ofta det är beräknat att användas och vilken elektrisk utrustning som man vill kunna använda samtidigt under ett längre elavbrott.

– Vi vet om att köpet av ett reservelverk är komplicerat. Vi har genomfört det här testet för att ge hjälp och vägledning till konsumenter, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

Testet visar att de viktgaste sakerna att titta på är vilken elkvalitet som reservelverket kan producera och hur det har klarat sig i långtidstestet på 150 timmar. Hur reservelverken har klarat sig i långtidstestet ger ett mått på hur hållbara de är.

– Man kan säga att ju längre du kan driva ett reservelverk, desto mindre sårbar blir din vardag vid ett längre elavbrott, säger Martijn Jansen.

I långtidstestet klarade tre av de åtta reservelverken att drivas alla 150 timmar, med mindre avbrott för underhåll och att fylla på bränsle. Två av de testade reservelverken kan producera el med tillräckligt bra kvalitet för att driva känsligare utrustning som till exempel hemelektronik.

Även antal faser är viktigt. I enklare fall, när du till exempel bara behöver driva en enfasig cirkulationspump, blir valet av reservelverk ganska enkelt. Behöver du använda två- eller trefasiga apparater, som till exempel en tvättmaskin, måste även reservelverket vara trefasigt. Det gör valet av reservelverk mer komplext.

Om du har frågor om din energianvändning eller hur du ska tänka vid ett köp av reservelverk kan du vända dig till energi- och klimatrådgivaren i din kommun som kan ge opartiska och kostnadsfria råd.

Var beredd på att begränsa din elanvändning

Ett längre elavbrott kan ha en stor påverkan på din vardag. Att använda ett reservelverk kan göra att man klarar det dagliga livet lite bättre ett tag. Men för att använda ett reservelverk krävs kunskap, mycket skötsel och underhåll. Det är viktigt att tänka på att kapaciteten hos reservelverkets generator begränsar hur många eldrivna apparater som du kan använda, och hur de kan användas.

– Om du ska köpa ett reservelverk för att använda hemma vid elavbrott är det viktigt att du innan köpet tänker igenom vad du vill använda det till. Annars är risken stor att du väljer ett som inte fungerar för de behov du har och som i värsta fall kan förstöra känslig elektronik som du har hemma, säger Tony Abaji på Energimyndigheten.

Om testet

I testet ingick både små och stora reservelverk, som drivs med antingen bensin eller diesel och som kostar mellan ca 2 000 till 30 000 kronor. I testet har reservelverken utsatts för flera prov. Energimyndighetens Testlab har bland annat undersökt bullernivån, vilken elkvalitet och effekt de klarar av att producera, förmågan att starta i kyla och att starta olika storlekar på elmotorer. Reservelverken har även utsatts för ett långtidstest på 150 timmar.