Historiskt låga priser på rörliga och tidsbundna elavtal

Priserna på både rörliga och tidsbundna elavtal var under tredje kvartalet de lägsta som uppmätts sedan april 2004 respektive 2005 då priset började mätas på månadsbasis. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Elhandelspriserna för hushållskunderna fortsatte att sjunka även under tredje kvartalet 2015. Denna trend har pågått under en längre tid även om avtal om rörligt pris uppvisar naturliga variationer över tid. Lägsta priset för avtal om rörligt pris noterades i augusti då en villa med elvärme betalade 15,8 öre/kWh.

−Priserna speglar den utveckling vi nu har sett under ett antal år. Vi har haft ett antal år med hög nederbörd, ökad elproduktion från vindkraft samt en stabil elproduktion från de övriga kraftslagen. Även priserna på CO2, kol och gas har legat på en mycket låg nivå vilket påverkar de nordiska elpriserna nedåt berättar Daniel Andersson, analytiker på Energimyndigheten.

Genomsnittliga elhandelspris för olika avtalsformer

Även trenden att andelen kunder med rörliga avtal ökar håller i sig. I september 2015 hade 45,6 procent av elkunderna ett avtal om rörligt pris, och andelen med tidsbundna avtal var 32,6 procent. Ett år tidigare uppgick motsvarande andelar till 41,2 respektive 36,9 procent.

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015" EN 24 SM 1504.