Rapportering stora företag förlängs till och med 29 januari 2016

Många företag har rapporterat in att de berörs av den nya lagen om energikartläggning i stora företag. På grund av bland annat hög belastning på Energimyndighetens e-tjänst och många inkomna frågor tillåts företag som ännu inte rapporterat, att göra det till och med den 29 januari 2016.

– Det har varit ett hårt tryck på vår e-tjänst och vi har fått många inkommande frågor som lett till längre svarstider än vad vi anser är rimligt för att upprätthålla en god service. Därför förlänger vi nu rapporteringstiden till och med den 29 januari 2016, säger Anders Pousette på Energimyndigheten.

Rapporteringen görs i tre steg

Rapporteringen som de stora företagen ska göra efter att de har utrett att de omfattas av lagen görs i tre steg. Företagets representant ska först ansöka om behörighet i Energimyndighetens e-tjänst och samtidigt skicka in en fullmakt som anger att personer i fråga får representera företaget. Därefter godkänner Energimyndigheten behörighetsansökan och representanten kan gå vidare och rapportera in företagets uppgifter i E-tjänsten.

Läs mer om hur rapporteringen går till.

Offentlig och privat verksamhet inom alla branscher berörs

Både verksamhet inom privat och offentlig sektor berörs av lagen. Det beror på att lagen följer de storlekskriterier som EU, har angivit för stora företag. Enligt de kriterierna omfattas verksamheter inom alla branscher. Energimyndigheten har tagit fram en vägledning som kan hjälpa företagen att avgöra om de omfattas av lagen.

Frågor och teknisk support

Mer information, vägledningar och en FAQ finns på www.energimyndigheten.se/ekl

Teknisk support för e-tjänsten nås på 016-544 22 11 helgfria vardagar mellan kl. 08.00-12.00.

För att nå våra handläggare, kontakta i första hand info...@energimyndigheten.se