Sammanställning av planerade projekt i Sverige

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Som en del i detta har en sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden tagits fram.

Sammanställningen bygger på offentlig information och presenteras i en excelfil innehållande bland annat projektnamn, förväntad normalårsproduktion, information om anläggningen är under konstruktion och planerad drifttagning. Sammanställningen finns tillgänglig på denna sida.

Mer information om sammanställningen finner du här.