Smart elnät en del av grunden för hållbar stadsutveckling

Pilotprojektet Norra Djurgårdsstaden har pågått sedan 2012 med förberedande utvecklingsarbete och framtagande av detaljerad teknisk specifikation. Idag påbörjas utrullningsfasen som innebär byggandet av 150 nya energismarta bostäder. Bostäderna planeras stå färdiga för inflyttning i slutet av 2016.

Bostäderna kommer att utgöra en central del i ett provområde för utveckling och fältinstallation av ny teknik som ska ge kunskaper om optimering, styrning, underhåll och reglering av framtida smarta elnät. Familjerna som bor i lägenheterna kommer tack vare de smarta lösningarna få en bättre översikt över sin energianvändning. Denna kunskap gör det möjligt att fortsätta utveckla smartare städer och boenden.

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kommer att präglas av en stor del bostäder och kontor där flexibilitet i konsumtion av hushållsel, el till övriga fastigheter och elbilar blir en framtida nyckelfaktor för elsystemets funktion. Det smarta elnätet ska integreras inom flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande elsystem och infrastruktur i stadsmiljö.

Projektet kommer att göra det möjligt att testa ny informationsteknologi i form av systemlösningar för elanvändning relaterat till inomhusklimat, belysning, smarta vitvaror och laddning av elbilar samt visualisering av lokal elproduktion från solceller.

För de boende så innebär detta rent konkret att de till exempel får sin energianvändning visualiserad via en display där de får miljö- och prissignaler om när det blir möjligt att låta tvättmaskinen eller torktumlaren automatiskt köra sina program, vid en tidpunkt på dygnet då negativ klimatpåverkan är lägre och/eller när priset är lägre.

– Framtidens energisystem är ett sofistikerat och flexibelt system, från tillförsel till användning. Både näten och elmarknaden behöver utvecklas för att möta det växande behovet av decentraliserad elproduktion, laddningsbara elfordon och en ökad flexibilitet i elanvändningen, säger Erik Brandsma generaldirektör Energimyndigheten.

Energimyndighetens finansiering av projektet är 40,5 miljoner kronor av en budget på totalt 183,5 miljoner kronor. Övriga aktörer bakom projektet är Fortum, ABB, Ericsson och Electrolux. Bostäderna byggs av NCC, Erik Wallin och HEBA.